Utmaning

Berätta för 100!

Är detta första utmaningen ni gör?
Börja med att välja åldersgrupp och klicka därefter på introduktion.

Har ni redan gjort en av de andra utmaningarna?
Välj åldersgrupp och klicka sedan på utmaning. Ni ska inte göra introduktionen igen.

Förskola

Introduktion

Är detta första utmaningen ni gör?
Då börjar du med att göra hela eller delar av denna introduktion för att barnen ska få en förståelse för bl.a. varför det är viktigt att återvinna. Varför finns det olika storlekar och former av förpackningar? Vad är kartongförpackningar gjorda av och varför mår naturen bättre när vi återvinner dem så de kan bli till nya produkter?
Du som pedagog anpassar materialet så det passar er barngrupp.

Sagor

Utmaning – ”Berätta för 100!”

I denna utmaning ska ni på olika sätt sprida kunskapen om återvinning av kartongförpackningar. En tom kartongförpackning är inte skräp, utan värdefull råvara för nya produkter. Genom att återvinna dem sparar du på resurser och minskar både energianvändningen och din egen klimatpåverkan. Tänk om alla visste det! Hjälp oss sprida kunskapen!

Börja med att titta på filmen:

Tillsammans ska ni sedan fundera över hur ni ska sprida budskapet om återvinning på bästa sätt.

Till exempel:

 • Sprid olika budskap om återvinning av kartongförpackningar genom att rita och/eller skriva, använda gärna våra spridningskort.
  • Låt varje barn dela ut sina spridningskort till familj och grannar.
  • Gör ett stort kollage med alla spridningskorten. Gör en utställning på förskolan, mataffären, kommunhuset… eller ta ett kort och sprid på intranätet, mail eller sociala medier.
 • Har ni gjort någon av de andra utmaningarna i Kartongmatchen? När ni t.ex. gör utmaningen ”Kartongrekordet, låt ert rekord och utmaning uppmärksammas av förskolan, lokaltidningen, radion…Eller utmana andra avdelningar på förskolan eller i er kommun att slå ert ”Kartongrekord” och därmed sprida ert budskap.

Låt fantasin sätta gränserna för hur ni sprider ert budskap!

Ta en bild och beskriv kort hur ni valde att sprida budskapet om varför det är viktigt att återvinna kartongförpackningar. Eller gör en liten film som berättar hur ni gjort. Redovisa ert bidrag på Mina sidor.

F-3

Introduktion

Är detta första utmaningen ni gör?
Då börjar du med att göra hela eller delar av denna introduktion för att eleverna ska få en förståelse för bl.a. varför det är viktigt att återvinna. Varför finns det olika storlekar och former av förpackningar? Vad är kartongförpackningar gjorda av och varför mår naturen bättre när vi återvinner dem så de kan bli till nya produkter?
Du som pedagog anpassar materialet så det passar dina elever.

Sagor – för de yngre

Utmaning – ”Berätta för 100!”

I denna utmaning ska ni på olika sätt sprida kunskapen om återvinning av kartongförpackningar. En tom kartongförpackning är inte skräp, utan värdefull råvara för nya produkter. Genom att återvinna dem sparar du på resurser och minskar både energianvändningen och din egen klimatpåverkan. Tänk om alla visste det! Hjälp oss sprida kunskapen!

Börja med att titta på filmen:

Tillsammans ska ni sedan fundera över hur ni ska sprida budskapet om återvinning på bästa sätt.

Till exempel:

 • Sprid olika budskap om återvinning av kartongförpackningar genom att rita och/eller skriva, använda gärna våra spridningskort.
  • Låt varje elev dela ut sina spridningskort till familj och grannar.
  • Gör ett stort kollage med alla spridningskorten. Gör en utställning på skolan, mataffären, kommunhuset… eller ta ett kort och sprid på intranätet, mail eller sociala medier.
 • Har ni gjort någon av de andra utmaningarna i Kartongmatchen? När ni t.ex. gör utmaningen ”Kartongrekordet, låt ert rekord och utmaning uppmärksammas av skolan, lokaltidningen, radion…Eller utmana andra klasser på skolan eller i er kommun att slå ert ”Kartongrekord” och därmed sprida ert budskap.

Låt fantasin sätta gränserna för hur ni sprider ert budskap!

Ta en bild och beskriv kort hur ni valde att sprida budskapet om varför det är viktigt att återvinna kartongförpackningar. Eller gör en liten film som berättar hur ni gjort. Redovisa ert bidrag på Mina sidor.

4-6

Introduktion

Är detta första utmaningen ni gör?
Då börjar du med att göra hela eller delar av denna introduktion för att eleverna ska få en förståelse för bl.a. varför det är viktigt att återvinna. Varför det finns olika storlekar och former av förpackningar och hur det påverkar matsvinnet. Kartongförpackningar är gjorda av förnybart material – fördelar och nackdelar?
Du som pedagog anpassar materialet så det passar dina elever.

Powerpoint

Utmaning – ”Berätta för 100!”

I denna utmaning ska ni på olika sätt sprida kunskapen om återvinning av kartongförpackningar. En tom kartongförpackning är inte skräp, utan värdefull råvara för nya produkter. Genom att återvinna dem sparar du på resurser och minskar både energianvändningen och din egen klimatpåverkan. Tänk om alla visste det! Hjälp oss sprida kunskapen!

Börja med att titta på filmen:

Tillsammans ska ni sedan fundera över hur ni ska sprida budskapet om återvinning på bästa sätt.

Till exempel:

 • Sprid olika budskap om återvinning av kartongförpackningar genom att rita och/eller skriva, använda gärna våra spridningskort.
  • Låt varje elev dela ut sina spridningskort till familj och grannar.
  • Gör ett stort kollage med alla spridningskorten. Gör en utställning på skolan, mataffären, kommunhuset… eller ta ett kort och sprid på intranätet, mail eller sociala medier.
 • Har ni gjort någon av de andra utmaningarna i Kartongmatchen? När ni t.ex. gör utmaningen ”Kartongrekordet, låt ert rekord och utmaning uppmärksammas av skolan, lokaltidningen, radion…Eller utmana andra klasser på skolan eller i er kommun att slå ert ”Kartongrekord” och därmed sprida ert budskap.

Låt fantasin sätta gränserna för hur ni sprider ert budskap!

Ta en bild och beskriv kort hur ni valde att sprida budskapet om varför det är viktigt att återvinna kartongförpackningar. Eller gör en liten film som berättar hur ni gjort. Redovisa ert bidrag på Mina sidor.

Tips inför en kampanj!

Kampanj kommer från det franska ordet ”campagne” och innebär att man under en tidsbegränsad period bedriver en viss verksamhet för att påverka en viss målgrupp.

Finns det något man kan tänka på när man ska sprida ett budskap och genomföra en kampanj?
Ja, det gör det faktiskt, även om det inte finns något direkt facit. Oftast är det enkla och påhittigt annorlunda som ger bäst effekt. 

 1. Gör en kampanjplan – skriv ner målet med kampanjen och hur ni tänker genomföra kampanjen
 2. Planera er kampanj – vilken är målgruppen och vilket är kärnbudskapet? 
 3. Bildens påverkan – vi påverkas av bilder, vi tänker i bilder och vi minns i bilder
 4. Textens uppgift – vad vill ni säga?
 5. Uttryck känslor i kampanjen – låt mottagaren bli berörd

Vill ni läsa mer utförligt om hur man arbetar med en kampanj? Ladda ner ”En liten kampanjskola” här.

Tänk på att ni tar bilder i enlighet med er verksamhets riktlinjer. Om ni inte anger något annat vid uppladdning av ert bidrag så förbehåller sig Tetra Pak och deras kunder rätten att använda bilderna i sina kanaler.

Ladda ner powerpoint som beskriver match 2 här!

Redovisa utmaningen via "Mina sidor" senast den 13 april 2025.

Inspireras av vinnarna i Kartongmatchen 2022/2023

Klicka på bilden för att förstora.

Inspiration från redovisade bidrag:

Klicka på bilden för mer info.

Inga bidrag har kommit in ännu.

Kontakta oss

Efter du skickat din fråga så får du svar inom ett par arbetsdagar.