Material

Arkiv

Här hittar ni PowerPoint-presentationer, men även faktatexter, sagor, föräldrabrev och andra övningar som ni kan använda i tävlingen. Materialet fungerar lika bra att använda utom tävlan.

Introducera Kartongmatchen

Med denna PowerPoint-presentation får du hjälp med att på ett tydligt och konkret sätt introducera hela Kartongmatchen för dina barn/elever. Du får hjälp med att svara på frågor som t.ex: Vad är en kartongförpackning? Varför återvinna? Hur går tävlingen till och vad kan man vinna?

Så här fungerar återvinning av kartongförpackningar

En pdf, som förklarar återvinningen av kartongförpackningar.

En kartongförpacknings livscykel

Följ kartongförpackningens väg från det att den tar slut på köksbordet tills den blir material till nya produkter

Kunskapsmaterial - pedagoger

Fakta om kartongförpackningar och återvinning.

Övningsuppgifter - pedagoger

Förslag på olika praktiska övningar att genomföra med fokus på kartongförpackningar och återvinning.

Kunskapsmaterial 4-6 - fakta & övningar

Fakta material för elever årskurs 4-6 samt övningsuppgifter för elever i årskurs 4-6.

Föräldrabrev Förskola

Ett brev som förklarar Kartongmatchen som ni kan maila eller skriva ut och distribuera till föräldrar.

Föräldrabrev F-6

Ett brev som förklarar Kartongmatchen som ni kan maila eller skriva ut och distribuera till föräldrar.

Matsvinn – det vill vi på Kartongmatchen minska!

Cirka en tredjedel av alla livsmedel som produceras slängs! Det är väldigt mycket mat. Ofta slänger man bara lite mat åt gången, men lägger man ihop all mat som slängs under ett år, blir det väldigt mycket! Detta är inte bra för miljön då det orsakar bl.a. växthusgasutsläpp.

När man handlar i affären är det många som köper en stor förpackning, för den är billigare per liter. Är man inte så många i familjen, kanske det som finns i förpackningen, t.ex. mjölk, blir dåligt innan förpackningen är tom. Den dåliga mjölken hälls ut och därmed ökar matsvinnet. Det är inte bra för miljön att slänga mat. Då hade det varit bättre att välja en mindre förpackning, det vinner både miljön och din ekonomi på.

Som en del i att minska matsvinnet finns flera olika storlekar på förpackningar. Då kan alla välja vilken förpackning som passar deras hushåll bäst. Det tycker vi på Kartongmatchen är bra!

  • Har du tänkt på att yoghurt- och filförpackningar kan ställas upp-och-ner i kylen så att du får ut allt det goda? * Vik ihop förpackningen så du tömmer den helt innan återvinningen!
  • Du kan också hälla en skvätt mjölk i yoghurtförpackningen, skaka om och sen dricka som en smoothie till exempel. Enkelt och gott!
  • Visste du att mjölk och juice kan drickas även efter bäst-före-datumet? Lukta och smaka så får du se.

Maila gärna oss era idéer och tips på info@kartongmatchen.se så vi kan tipsa vidare!

Saga 1

Tetra Brik och hans vänner – en liten saga om återvinning

Den första och mycket populära sagan där Tetra Brik förklarar återvinning.

Saga 2

En bra kompis – en liten saga om den goda förpackningen

Uppföljaren på sagan om Tetra Brik och den goda förpackningen.

Saga 3

Bra kompisar

Den tredje sagan i serien.

Skärmavbild 2023 07 20 Kl. 12.36.51

En liten kampanjskola

Inspiration kring vad man kan tänka på när man ska sprida ett budskap.

Utmaning "Återvinningskampanjen" – Förpackningsmall

Underlag till utmaning ”Återvinningskampanjen” som ni använder som grund när ni skapar era kampanjförslag.

Utmaning "Berätta för 100" – Spridningskort

Underlag till utmaning ”Återvinningskampanjen” som ni använder som grund när ni skapar era kampanjförslag.

Återvinning - serie

Kartongförpackning till ny produkt som serie tillsammans med tre diskussionsfrågor.

Pysselpaneler

Förslag på olika praktiska övningar att genomföra med fokus på kartongförpackningar och återvinning.

Kartongmatchen 6 Kids

Innehållsförteckning

Kontakta oss

Efter du skickat din fråga så får du svar inom ett par arbetsdagar.