Utmaning

Kartong­kreativ

Är detta första utmaningen ni gör?
Börja med att välja din åldersgrupp och klicka därefter på introduktion.

Har ni redan gjort en av de andra utmaningarna? Välj din åldersgrupp och klicka sedan på utmaning. Ni ska inte göra introduktionen igen.

Förskola

Introduktion

Är detta första utmaningen ni gör?
Då börjar du med att göra hela eller delar av denna introduktion för att barnen ska få en förståelse för bl.a. varför det är viktigt att återvinna. Varför finns det olika storlekar och former av förpackningar? Vad är kartongförpackningar gjorda av och varför mår naturen bättre när vi återvinner dem så de kan bli till nya produkter?
Du som pedagog anpassar materialet så det passar er barngrupp.

Sagor

Utmaning – ”Kartongkreativ”

Här utmanar vi er att släppa loss fantasin och kreativiteten tillsammans med tomma kartongförpackningar! Uppgiften är att skapa något med kartongerna innan de återvinns. Ett konstverk av kartongförpackningar? Ett kartongslott? Eller kanske skriva ett budskap med förpackningarna. Endast fantasin sätter gränsen. Inspireras gärna av filmen nedan: Det finns ingen minimigräns eller maxgräns för hur många kartongförpackningar som ni ska använda i utmaningen. Ni kan be köket på förskolan spara tomma kartongförpackningar till er eller tar varje barn med sig 1-2 tomma kartongförpackningar hemifrån. Ni dokumenterar ert bidrag med hjälp av film eller bild.

F-3

Introduktion

Är detta första utmaningen ni gör?
Då börjar du med att göra hela eller delar av denna introduktion för att eleverna ska få en förståelse för bl.a. varför det är viktigt att återvinna. Varför finns det olika storlekar och former av förpackningar? Vad är kartongförpackningar gjorda av och varför mår naturen bättre när vi återvinner dem så de kan bli till nya produkter?
Du som pedagog anpassar materialet så det passar dina elever.

Sagor – för de yngre

Utmaning – ”Kartongkreativ”

Här utmanar vi er att släppa loss fantasin och kreativiteten tillsammans med tomma kartongförpackningar! Uppgiften är att skapa något med kartongerna innan de återvinns. Ett konstverk? Skriva ett budskap? Endast fantasin sätter gränsen. Inspireras gärna av filmen nedan: Det finns ingen minimigräns eller maxgräns för hur många kartongförpackningar som ni ska använda i utmaningen. Ni kan be matsalen på er skola spara tomma kartongförpackningar till er eller tar varje elev med sig 1-2 tomma kartongförpackningar hemifrån. Ni dokumenterar ert bidrag med hjälp av film eller bild.

4-6

Introduktion

Är detta första utmaningen ni gör?
Då börjar du med att göra hela eller delar av denna introduktion för att eleverna ska få en förståelse för bl.a. varför det är viktigt att återvinna. Varför det finns olika storlekar och former av förpackningar och hur det påverkar matsvinnet. Kartongförpackningar är gjorda av förnybart material – fördelar och nackdelar?
Du som pedagog anpassar materialet så det passar dina elever.

Powerpoint

Utmaning – ”Kartongkreativ”

Här utmanar vi er att släppa loss fantasin och kreativiteten tillsammans med tomma kartongförpackningar! Uppgiften är att skapa något med kartongerna innan de återvinns. Ett konstverk? Skriva ett budskap? Endast fantasin sätter gränsen. Inspireras gärna av filmen nedan: Det finns ingen minimigräns eller maxgräns för hur många kartongförpackningar som ni ska använda i utmaningen. Ni kan be matsalen på er skola spara tomma kartongförpackningar till er eller tar varje elev med sig 1-2 tomma kartongförpackningar hemifrån. Ni dokumenterar ert bidrag med hjälp av film eller bild.

Vad menas med kreativ?

Att man är nyskapande och uppfinningsrik. Att man kan tänka annorlunda för att hitta lösningar på problem eller att man är påhittig och kan se saker ur lite annorlunda perspektiv.

Ju renare kartongförpackniningarna är när de återvinns, ju bättre är det. Med andra ord, färg och icke vattenlösligt lim försvårar återvinningen. Så var kreativa här! Finns det tekniska lösningar som kan ersätta lim? Kan vi få mönster utan att använda färg?

Ordet kreativ kommer från latinets creō som betyder ”att skapa”.

Tänk på att ni tar bilder i enlighet med er verksamhets riktlinjer. Om ni inte anger något annat vid uppladdning av ert bidrag så förbehåller sig Tetra Pak och deras kunder rätten att använda bilderna i sina kanaler.

Ladda ner powerpoint som beskriver match 2 här!

Redovisa utmaningen via "Mina sidor" senast den 13 april 2025.

Inspireras av vinnarna i Kartongmatchen 2022/2023

Klicka på bilden för att förstora.

Inspiration från redovisade bidrag:

Klicka på bilden för mer info.

Inga bidrag har kommit in ännu.

Kontakta oss

Efter du skickat din fråga så får du svar inom ett par arbetsdagar.