Deltagare

Här syns alla anmälda förskoleavdelningar/klasser i Kartongmatchen 2020/2021 tillsammans med deras framsteg i de olika matcherna.