Deltagare

Här syns alla anmälda förskoleavdelningar/klasser i Kartongmatchen 2019/2020 tillsammans med deras framsteg i de olika matcherna.