Match 1 består av två olika delar. Del 1 innebär att barnen ska hjälpa till med återvinningen av dryckeskartonger* i hemmet och i del 2 ska förskoleavdelningen/klassen dokumentera ett besök på en återvinningsstation.

Återvinningen behöver inte ske på en återvinningsstation då tillgängligheten är varierande beroende på var man bor. Det fungerar lika bra med förskolans/skolans återvinningsplats/återvinningsrum, en plats där dryckeskartongerna senare kommer att åka/köras iväg till återvinning.

Match 1 redovisas på Mina sidor senast den 5 mars 2021.

Del 1 – Återvinning i hemmet

Förskola

  1. Ni delar ut häftet samt tillhörande klistermärkes ark från välkomstpaketet till barnen.
  2. För varje dryckeskartong som återvinns i hemmet får barnet klistra upp ett klistermärke på medföljande motivbild, totalt tolv klistermärken. Klistermärkena klistras upp på motivbilden när barnet och en vuxen har återvunnit dryckeskartongerna på den lokala återvinningsstationen eller motsvarande. Återvinns tolv dryckeskartonger vid samma tillfälle, klistras alla tolv klistermärkena in.
  3. Föräldrarna meddelar sedan sitt resultat (antalet klistermärken de har klistrat upp) till er på förskolan och ni sammanställer avdelningens resultat. T.ex. om ni är 18 barn på förskolan är det maximalt 216 dryckeskartonger som återvunnits (18 barn och 12 dryckeskartonger vardera). Det blir då 100%. Om ni får in hälften, dvs 108 kartonger blir det 50%. Förskoleavdelningen måste återvinna minst 50% för att kunna vara godkända.

F-6

Under 2 valfria veckor ska klassen ta hand om återvinningen av dryckeskartonger i hemmet. Du som pedagog avgör vilken tvåveckorsperiod ni väljer.

  1. Du skriver ut, kopierar och delar ut tävlingsschemat till alla elever.
    Ladda ner tävlingsschema (pdf)
  2. Under era två tävlingsveckor ska eleverna fylla i antalet förbrukade dryckeskartonger, hur många av dessa som återvinns och även antalet som ev. slängs i de vanliga soporna, det vi kallar brännbart.
  3. När 2 veckor förflutit skriver föräldrar/vårdnadshavare under tävlingsschemat och eleverna lämnar det till dig som pedagog. OBS! Spara elevernas tävlingsscheman! Dessa ska skickas in om ni vinner.
  4. Sammanställ ett klassresultat genom att summera totalt antal återvunna förpackningar i klassen och dividera med det totala antalet förbrukade förpackningar.
  5. Klassen måste ha en återvinningsgrad på 50 % eller mer för att bli godkända.

Del 2 – Besök en Återvinningsstation

Ni går tillsammans eller med delar av barngruppen/klassen till er lokala återvinningsstation med några dryckeskartonger, medtagna hemifrån eller från förskolan/skolan. Ni dokumenterar ert besök med bild och ord. Varför inte skriva en pratbubbla till en bild som svarar på frågan: Vad säger förpackningarna när de återvinns? Eller varför inte spela in en liten film som dokumenterar ert besök? Ni väljer själva!

Tänk på att ni tar bilder i enlighet med er verksamhets riktlinjer. Om ni inte anger något annat vid uppladdning av ert bidrag så förbehåller sig Tetra Pak, deras kunder och Världsnaturfonden WWF rätten att använda bilderna i sina kanaler.


Vinnarna i Snabbhetspriset är nu utsedda

Om man var riktigt på hugget och redovisade match 1 senast den 16 oktober 2020 hade man möjlighet att tävla om ytterligare fina priser från Skånemejerier, Tetra Pak och Världsnaturfonden WWF.

Vinnarna fick var sin ryggsäck från Skånemejerier samt var sin återvinningskasse från Tetra Pak. Förskoleavdelningen/klassen fick också en plansch från Världsnaturfonden WWF.

De roligaste och mest tänkvärda dokumenterade besöken utsågs som vinnare av en jury bestående av personer från Skånemejerier, Tetra Pak och Världsnaturfonden WWF. Juryn utsåg tre vinnande bidrag från förskola, fyra från årskurs F-3 samt två bidrag från årskurs 4-6. Juryns beslut kan inte överklagas.

Vinnare:

Förskola:
1. Förskolan Furustugan, avd. Tallen, Östhammar Se deras bidrag här
2. Förskolan Gambrinus, Stockholm Se deras bidrag här
3. Grankullens förskola, avd. Ekorren, Haparanda Se deras bidrag här

Grundskola F-3
1. Klass 3, Fröknegårdskolan, Kristianstad Se deras bidrag här
2. Fören, Fiskebäcksskolan, Göteborg Se deras bidrag här
3. Kaptenen, Skolan på Ön, Malmö Se deras bidrag här
4. Klass 3B, Öjersjö Brunn, Partille Se deras bidrag här

Grundskola 4-6
1. Klass 4, Fullriggaren Malevik, Kungsbacka Se deras bidrag här
2. Klass 4, Innertavle skola, Umeå Se deras bidrag här

 


Mer från Skånemejerier

Ni hittar mer länkar och information från Skånemejerier under material & länkar!

Inspiration redovisade uppgifter