I samarbete med:
FTI Logo

Match 1

Sortera och återvinn

Match 1 består av två olika delar. Del 1 innebär att barnen ska hjälpa till med återvinningen av kartongförpackningar* i hemmet och i del 2 ska ett besök på en återvinningsstation dokumenteras.

* Kartongförpackningar är förpackningar för t.ex. mölk, fil, juice, yoghurt, grädde, krossade tomater mm.

Del 1 – Återvinning i hemmet

Börja med att titta på filmen ”Papper” – från UR om kartongförpackningar får nytt liv. 

Dela ut häftet samt tillhörande klistermärkes ark till barnen, som tas med hem.

Barnet besöker en återvinningsstation tillsammans med en vuxen. För varje kartongförpackning som de återvinner klistrar barnet upp ett klistermärke i häftet, totalt tolv klistermärken. Återvinns tolv kartongförpackningar vid samma tillfälle, klistras alla tolv klistermärkena in.

Barnet tar sedan med sig häftet till er på förskolan och ni sammanställer avdelningens resultat. T.ex. om ni är 18 barn på avdelningen är det maximalt 216 kartongförpackningar som återvunnits (18 barn x 12 kartongförpackningar). Ni har då återvunnit 100%. Om ni får in hälften, dvs 108 kartonger blir det 50%. Avdelningen måste återvinna minst 50% för att match 1 ska bli godkänd. Ni registerar er återvinningsgrad på Mina sidor.

Börja med att titta på filmen ”Besök på Fiskeby Board”.

Här finner du ”Så här funkar återvinning av Tetra Pak kartongförpackningar” (pdf), som kan hjälpa dig och dina elever att förstå återvinningsprocessen.

Under 2 valfria veckor ska klassen ta hand om återvinningen av kartongförpackningar i hemmet. Du som pedagog avgör vilken tvåveckorsperiod ni väljer.

Skriv ut, kopiera och delar ut tävlingsschemat (pdf) till alla elever.

Under era två veckor ska eleverna fylla i antalet förbrukade kartongförpackningar, hur många av dessa som återvinns och även antalet som ev. slängs i de vanliga soporna, det vi kallar brännbart.

När 2 veckor förflutit skriver föräldrar under tävlingsschemat och eleverna lämnar det till dig som pedagog.

Sammanställ ett klassresultat genom att summera totalt antal återvunna förpackningar i klassen och dividera med det totala antalet förbrukade förpackningar.
Klassen måste ha en återvinningsgrad på 50 % eller mer för att match 1 ska bli godkänd. Registrera klassens återvinningsgrad på Mina sidor.

Del 2 – Besök en Återvinningsstation

Tillsammans eller med delar av barngruppen/klassen besöker ni er lokala återvinningsstation. 

Ni dokumenterar ert besök med bild och ord. Varför inte skriva en pratbubbla till en bild som svarar på frågan: Vad säger förpackningarna när de återvinns? Eller varför inte spela in en liten film som dokumenterar ert besök? Ni väljer själva!

Tänk på att ni tar bilder i enlighet med er verksamhets riktlinjer. Om ni inte anger något annat vid uppladdning av ert bidrag så förbehåller sig Tetra Pak, och deras kunder rätten att använda bilderna i sina kanaler.

Redovisade ni match 1 senast den 29 oktober 2023 hade ni chans på fina priser från Tetra Pak, FTI och Fiskeby Board.

En jury bestående av personer från FTI, Fiskeby Board och Tetra Pak utsåg de roligaste och mest tänkvärda dokumenterade besöken som vinnare. Tre vinnande bidrag från förskola, tre från årskurs F-3 samt tre bidrag från årskurs 4-6 kommer att utses som vinnare. Juryns beslut kan inte överklagas.

_______________________________________________________________

Vinnare förskola (utan inbördes ordning)

Vinnare F-3 (utan inbördes ordning)

Vinnare 4-6 (utan inbördes ordning)

Återvinningen behöver inte ske på en återvinningsstation då tillgängligheten är varierande beroende på var man bor. Det fungerar lika bra med förskolans/skolans återvinningsplats/återvinningsrum, en plats där kartongförpackningarna senare kommer att åka/köras iväg till återvinning på platser med korrekt återvinningsutrustning.

Ladda ner powerpoint som beskriver tävlingen här!

Redovisa uppgiften via "Mina sidor" senast den 17 mars 2024.

Inspiration från redovisade bidrag:

Klicka på bilden för mer info.

Inga bidrag har kommit in ännu.

Kontakta oss

Efter du skickat din fråga så får du svar inom ett par arbetsdagar.