15A

Häckebergaskolan

Antal barn/elever: 31

Lund

Match 1

Återvinningsgrad: 98%

Vårt återvinningsprojekt innehöll bl a en rolig skogsdag med skräpplockning och bygge av underbara skräpkonstverk som avslutades med sopsortering i skolans soprum. Dessutom grävde vi ner en planka efter att eleverna gjort gissningar (muntligt och skriftligt) om vad som kommer att finnas kvar när vi gräver upp den i slutet av terminen.

Match 2

Valt mejeri: Skånemejerier

Denna uppgift tilltalade eleverna mycket. Den var elevnära och viktig. Flera av eleverna ville göra flera olika förslag. Eleverna hämtade inspiration både av varandra och från olika mjölkförpackningar.

Match 3

Före lovet hade vi Drop-in med hållbarhetstema för alla elevernas familjer. Vi förberedde en utställning som visade vad som kan tillverkas av olika material som återvinns. Bokstäverna skapades givetvis av återvunna förpackningar. Under Drop-in kunde de bl a tävla i Kahoot, med kluriga frågor kring återvinning, titta på våra musikinstrument som byggts av återvunna förpackningar och titta på bildspel om vårt arbete. Eleverna guidade sina familjer enligt ett schema och de var så motiverade!

Kontakta oss

Efter du skickat din fråga så får du svar inom ett par arbetsdagar.