Inspirationsmaterial

Här hittar ni PowerPoint-presentation till introuppgiften, men även fakta texter, sagor, föräldrabrev och andra övningar som ni kan använda i tävlingen. Materialet fungerar lika bra att använda utom tävlan.

Introducera Kartongmatchen för förskolan/skolan

Med denna PowerPoint-presentation får du hjälp med att på ett tydligt och konkret sätt introducera hela Kartongmatchen för dina förskolebarn/elever. Du får hjälp med att svara på frågor som t.ex: Vad är en kartongförpackning? Varför återvinna? Hur går tävlingen till och vad kan man vinna?
Ladda ner som PowerPoint!


Introducera Kartongmatchen för vårdnadshavare/kollegor

Med denna PowerPoint-presentation får du hjälp med att på ett tydligt och konkret sätt introducera hela Kartongmatchen för vårdnadshavare/kollegor.
Ladda ner som PowerPoint!


En kartongförpacknings livscykel

Följ kartongförpackningens väg från det att den tar slut på köksbordet tills den blir material till nya produkter.
Ladda ner som pptx!


Kunskapsmaterial

Fakta om kartongförpackningar och återvinning.
Ladda ner som pdf!


Övningsuppgifter

Förslag på olika praktiska övningar att genomföra med fokus på kartongförpackningar och återvinning.
Ladda ner som pdf!


Pysselpaneler

Ladda ner som pdf!


Föräldrabrev Förskola

Ett brev som förklarar Kartongmatchen som ni kan maila eller skriva ut och distribuera till föräldrar/vårdnadshavare.
Ladda ner som pdf! (Svenska)
Ladda ner som pdf! (Engelska)


Föräldrabrev F-6

Ett brev som förklarar Kartongmatchen som ni kan maila eller skriva ut och distribuera till föräldrar/vårdnadshavare.
Ladda ner som pdf! (Svenska)
Ladda ner som pdf! (Engelska)


Tetra Brik och hans vänner
– en liten saga om återvinning

Den första och mycket populära sagan där Tetra Brik förklarar återvinning.
Ladda ner som pdf!


En bra kompis
– en liten saga om den goda förpackningen

Uppföljaren på sagan om Tetra Brik och den goda förpackningen.
Ladda ner som pdf!


Bra kompisar

Den tredje sagan i serien.
Ladda ner som pdf!


 

En liten kampanjskola

Inspiration kring vad man kan tänka på när man ska sprida ett budskap.
Ladda ner som pdf!


Återvinningsschema F-6

Kopieringsunderlag för återvinningsschemat som används i match 1 när eleven i hemmet ska följa återvinningen av kartongförpackningar.
Ladda ner som pdf!


Match 2 – Mjölkförpackningsmall

Underlag till match 2 som barnen/eleverna ska använda som grund när ni skapar era kampanjförslag.
Ladda ner som pdf!


Match 3 – Spridningskort

Kopieringsunderlag för match 3 som barnen/eleverna kan använda som underlag när ni ska sprida budskapet om återvinning av kartongförpackningar.
Ladda ner som pdf!


Utsidan räknas

Rapporten ”Utsidan räknas” handlar om varför ditt förpackningsval spelar roll.
Ladda ner som pdf!