Stockfallets skola
Solen

Kommun: Karlstads kommun

Verksamhet: Förskoleklass

Antal barn/elever: 19 st

Pedagogens namn: Christina Westerberg

Redovisade uppgifter