Föräldrakoopativet Solägget
Solägget

Kommun: Örebro kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 15 st

Pedagogens namn: Lisa Vilen

Redovisade uppgifter