Spadens föräldrakooperativ
Myran

Kommun: Malmö stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 13 st

Pedagogens namn: Linnea Östergaard

Redovisade uppgifter