Skogslundens förskola
Myran

Kommun: Österåkers kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 17 st

Pedagogens namn: Lena Skoglund

Redovisade uppgifter