I ur och skur skolan Skattkammarön
Mullegruppen

Kommun: Norrköpings kommun

Verksamhet: Förskoleklass

Antal barn/elever: 16 st

Pedagogens namn: Anna Frieberg

Redovisade uppgifter