Backa förskola
Lingon

Kommun: Karlstads kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 9 st

Pedagogens namn: Sara Berglund

Redovisade uppgifter