Karlavagnen
Kometen

Kommun: Tyresö kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 19 st

Pedagogens namn: Anna Fredriksson

Redovisade uppgifter