Stora Hammars skola
Klass 5

Kommun: Vellinge kommun

Verksamhet: Klass 5

Antal barn/elever: 54 st

Pedagogens namn: Rickard Nordström

Redovisade uppgifter