Stora Hammars skola
Klass 5

Kommun: Vellinge kommun

Verksamhet: Klass 5

Antal barn/elever: 54 st

Pedagogens namn: Rickard Nordström

Redovisade uppgifter

"Ett träd som symboliserar livet på vår jord."

"Eleverna tog med sig förpackningar hemifrån, sen besökte vi skolans återvinningsstation. Oerhört viktigt och lärorikt med hela processen."

"Vi valde att alla elever gick hem till sina familjer och berättade, dessutom berättade man för alla på sin \"hobby\" hur viktigt det är med återvinning. Efteråt fick eleverna berätta för klassen vem de berättat för, vad man sa och hur det mottogs. Vi har tyckt att detta var jätteroligt och givande!"