Kvibergskolan
Klass 4B

Kommun: Göteborgs stad

Verksamhet: Klass 4

Antal barn/elever: 25 st

Pedagogens namn: Mitra Sarchami

Redovisade uppgifter