Gäddgårdsskolan
Klass 4B

Kommun: Arboga kommun

Verksamhet: Klass 4

Antal barn/elever: 24 st

Pedagogens namn: Helena Lindquist

Redovisade uppgifter

"Vi såg på filmen med beskrivningen av match 2. Därefter diskuterade vi fram vad som är en tydlig och inspirerande kampanj för återvinning. Eleverna gjorde sedan sitt bästa antingen individuellt, i par eller liten grupp. Slutligen röstade vi fram de bidragen som hade det bästa budskapen. "

"Klassen har under 2 veckor registrerat hur många dryckesförpackningar de förbrukat samt återvunnit resp ej återvunnit."

"Vi började med att prata om uppgiften och bestämde tillsammans hur vi skulle gå tillväga. Vi använde oss av spridningskorten för att skriva och måla budskap om återvinning som vi sedan gjorde affischer av. Dem satte vi upp på ytterdörrarna i skolan för att sprida budskapet till så många som möjligt. Vi skickade även ett meddelande till alla pedagoger på vår skola för att de skulle uppmärksamma sina elever på vårt viktiga uppdrag!"