Gäddgårdsskolan
Klass 4B

Kommun: Arboga kommun

Verksamhet: Klass 4

Antal barn/elever: 22 st

Pedagogens namn: Helena Lindquist

Redovisade uppgifter

"Vi såg på filmen med beskrivningen av match 2. Därefter diskuterade vi fram vad som är en tydlig och inspirerande kampanj för återvinning. Eleverna gjorde sedan sitt bästa antingen individuellt, i par eller liten grupp. Slutligen röstade vi fram de bidragen som hade det bästa budskapen. "

"Klassen har under 2 veckor registrerat hur många dryckesförpackningar de förbrukat samt återvunnit resp ej återvunnit."