Rångedalaskolan
Klass 3

Kommun: Borås stad

Verksamhet: Klass 3

Antal barn/elever: 14 st

Pedagogens namn: Nicola Fast

Redovisade uppgifter