Sörgårdsskolan
Klass 3

Kommun: Gislaveds kommun

Verksamhet: Klass 3

Antal barn/elever: 64 st

Pedagogens namn: Therese Enander

Redovisade uppgifter

"Vi jobbar med återvinning på tekniken. Vi har pratat om återvinning med hjälp av kartongmatchens keynote. Vi har besökt skolans återvinningsstation och slängt kartonger. Eleverna dokumenterar antalet slängda kartonger. Vi har tittat på urplay ”typiskt teknik sopor”. Eleverna har i uppgift att intervjua en äldre person om sophantering förr i tiden. Vi har ett inplanerat studiebesök på ortens reningsverk."