Kättinge Skola
Klass 3

Kommun: Norrköpings kommun

Verksamhet: Klass 3

Antal barn/elever: 15 st

Pedagogens namn: Sara Rising

Redovisade uppgifter