Kållekärrs skola
Klass 2

Kommun: Tjörns kommun

Verksamhet: Klass 2

Antal barn/elever: 26 st

Pedagogens namn: Karin Wikunge

Redovisade uppgifter