Ludvigsborgs Friskola
Klass 2

Kommun: Hörby kommun

Verksamhet: Klass 2

Antal barn/elever: 23 st

Pedagogens namn: Kristoffer Jönsson

Redovisade uppgifter