Simrislundsskolan
Klass 1A

Kommun: Simrishamns kommun

Verksamhet: Klass 1

Antal barn/elever: 21 st

Pedagogens namn: maria månsson

Redovisade uppgifter