Parkskolan
Klass 1A

Kommun: Kristianstads kommun

Verksamhet: Klass 1

Antal barn/elever: 27 st

Pedagogens namn: Linda Olsson

Redovisade uppgifter