Tegelhagens skola
Klass 1A

Kommun: Sollentuna kommun

Verksamhet: Klass 1

Antal barn/elever: 32 st

Pedagogens namn: Pia Larsson

Redovisade uppgifter

"Vi har tittat på återvinnings filmer och vi har pratat om återvinning i smågrupper. Eleverna har målat och skrivit olika förslag till dryckeskartong. De har röstat vilka som skulle representera 1a på Tegelhagsskolan. "

"Vi har jobbat med hållbar utveckling i klassen. Vi har tittat på film och pratat om hur vi kan hushålla med jorden resurser och hur det påverkar miljön och djur runtom kring oss. Vad som går bra återvinna. Eleverna har återvunnit dryckeskartonger tillsammans med sin familj och det blev 746 dryckeskartonger på 2 veckor. Vi har besökt skolans återvinningsstation. Besökte miljöstation där vi slängde en del dryckeskartonger, papper och plast. Eleverna har även gjort eget av papper av returpapper. "

"Eleverna i 1a på Tegelhagens skola har gjort planscher om hållbar utveckling, där det handlar om att återvinna och inte slösa på jordens resurser. För att sprida budskapet så har vi över meet tagit del i vad våra faddrar har arbetat med om miljö och återvinning, vi berättade om våra planscher och hur vi kan återvinna på bästa sätt. Varje grupp har spelat in hur vi kan spara på miljön och få en hållbar utveckling och det har vi lagt ut på klassens instagram. Eleverna har dessutom lagt till en bild om återvinning i deras veckobrev till föräldrar. Vi har också satt upp planscherna så alla kan ta del av vårt arbete i skolan."