Edboskolan
Klass 1A

Kommun: Huddinge kommun

Verksamhet: Klass 2

Antal barn/elever: 26 st

Pedagogens namn: Inga Bergström-Uhlin

Redovisade uppgifter