Kyrkkläppensförskola
Jordgubben

Kommun: Bodens kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 16 st

Pedagogens namn: Klara Johansson

Redovisade uppgifter