Bäverhyddan
Igelkotten

Kommun: Stockholms stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 18 st

Pedagogens namn: Mirtha Cornejo Alvarez

Redovisade uppgifter