Humlans Förskola
Humlan

Kommun: Uppsala kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 22 st

Pedagogens namn: Sofia Enevall

Redovisade uppgifter