Hallsås
Gul

Kommun: Lerums kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 15 st

Pedagogens namn: Sofia Tigerberg Ribbing

Redovisade uppgifter