Älvens förskola / Glädjen
Glädjen

Kommun: Överkalix kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 16 st

Pedagogens namn: Mona Kylmänen

Redovisade uppgifter

"Vi har tillsammans med barnen målat på pappret, samtidigt har vi samtalat om hur viktigt det är att återvinna. Vi har 1-2 åringar som vi jobbar med."

"Vi samlar in kartongförpackningar ifrån hela förskolan som vi tillsammans med barnen sorterar inne på avdelningen dagligen. En gång i veckan tömmer vi med barnen i vårt soprum och en gång i veckan går vi till återvinningsstationen. Totalt mellan 70-80 förpackningar i veckan. "

"Vi har lagt ut på Överkalix anslagstavla som har 3100 följare. Med detta hoppas vi att kunna påverka så att fler sparar på vår vackra miljö."