Älvens förskola / Glädjen
Glädjen

Kommun: Överkalix kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 16 st

Pedagogens namn: Mona Kylmänen

Redovisade uppgifter