Solliden
Galaxen

Kommun: Botkyrka kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 18 st

Pedagogens namn: Karin Blom

Redovisade uppgifter