Galaxens fsk
Galaxen

Kommun: Örebro kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 45 st

Pedagogens namn: Minna Karlsson

Redovisade uppgifter