Kålgårdsskolan
Galaxen

Kommun: Jönköpings kommun

Verksamhet: Klass 2, Klass 3

Antal barn/elever: 63 st

Pedagogens namn: Maja Gustafsson

Redovisade uppgifter