Ulleviskolans grundsärskola
G4-6

Kommun: Linköpings kommun

Verksamhet: Klass 4, Klass 5

Antal barn/elever: 6 st

Pedagogens namn: Madeleine Pettersson

Redovisade uppgifter