Silvertallens förskola
Fjärilen

Kommun: Övertorneå kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 18 st

Pedagogens namn: Simon Lassinantti

Redovisade uppgifter