Bullerbäcks förskola
Fjärilen

Kommun: Malmö stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 20 st

Pedagogens namn: Julia Burucs

Redovisade uppgifter