Skogsbrynets förskola
Fjärilen

Kommun: Borgholms kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 18 st

Pedagogens namn: Anette Jörgensen

Redovisade uppgifter