Gustav Adolfs förskola
Fjärilen

Kommun: Stockholms stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 13 st

Pedagogens namn: Elinore Thomsson Wejnefalk

Redovisade uppgifter