Mjölnartorpets förskola
Dungen

Kommun: Karlstads kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 21 st

Pedagogens namn: Veronica Kästel

Redovisade uppgifter