Pilbäckskolan
6B

Kommun: Växjö kommun

Verksamhet: Klass 6

Antal barn/elever: 24 st

Pedagogens namn: Mikael Svensson

Redovisade uppgifter