Pilbäckskolan
6A

Kommun: Växjö kommun

Verksamhet: Klass 6

Antal barn/elever: 25 st

Pedagogens namn: Mikael Svensson

Redovisade uppgifter