Sparsörskolan
6A

Kommun: Borås stad

Verksamhet: Klass 6

Antal barn/elever: 21 st

Pedagogens namn: Sara Thunebro

Redovisade uppgifter