Sparsörskolan
6A

Kommun: Borås stad

Verksamhet: Klass 6

Antal barn/elever: 21 st

Pedagogens namn: Sara Thunebro

Redovisade uppgifter

"Eleverna har arbetat med budskapet att återvinna länge! De har också gjort detta digitalt."

"Vi har först arbetat med återvinning och pratat mycket om våra nya tunnor som kommit till Borås. Vi gick till återvinningsstationen med pappersförpackningar från skolan. Vi har också återbrukat mjölk/fil/ yoghurt och jos-paket i ett teknikprojekt."

"Eleverna har gjort planscher och satt upp utanför matsalen och på anslagstavlan där väldigt många går förbi. De har också gjort återvinningsfilmer på eget bivåg på sina kanaler."