Furuhällsskolan
5B

Kommun: Härryda kommun

Verksamhet: Klass 5

Antal barn/elever: 24 st

Pedagogens namn: Jennie Fritiofsson

Redovisade uppgifter