Hällby skola
5B

Kommun: Eskilstuna kommun

Verksamhet: Klass 5

Antal barn/elever: 24 st

Pedagogens namn: Pernilla Widén

Redovisade uppgifter

"Vi hade som \"läxa\" under vecka 46 och 47 att kolla återvinningen av dryckeskartonger i hemmen och anteckna i tävlingsprotokollen. Innan dess hade vi tittat på processerna kring återvinning, i Power Points och filmer samt diskuterat tillsammans. När eleverna kom tillbaka med läxan pratade vi om hur det hade gått och räknade återvinnings-procent tillsammans. Vi avslutade terminen med att gå till en återvinningsstation i samhället nära skolan. Vi tog med oss dryckeskartonger samt annat att sortera och slänga rätt. Eleverna är väl medvetna om hur/var man återvinner på rätt sätt!"