Långängskolan
5B

Kommun: Hallsbergs kommun

Verksamhet: Klass 5

Antal barn/elever: 31 st

Pedagogens namn: Jonna Ljunggren

Redovisade uppgifter