Ånestadsskolan
5A

Kommun: Linköpings kommun

Verksamhet: Klass 5

Antal barn/elever: 33 st

Pedagogens namn: Linda Svenmar

Redovisade uppgifter