Jändelskolan 4-6
5A

Kommun: Karlskrona kommun

Verksamhet: Klass 5

Antal barn/elever: 26 st

Pedagogens namn: Per Ivan Engström

Redovisade uppgifter

"Vi har lämnat en del av våra kartonger gemensamt på den återvinningsstation som ligger precis bredvid skolan. Det är samma station man kan se i videor inför Kartongmatchen. De elever som var med för två år sedan går fortfarande på vår skola. Sammanlagt hade vi 512 förbrukade kartonger och av dessa återvanns 483, det ger att 94% av våra kartonger återvanns."