British junior 4A
4A

Kommun: Eskilstuna kommun

Verksamhet: Klass 4

Antal barn/elever: 30 st

Pedagogens namn: Jennie Norén

Redovisade uppgifter