Magnarps skola
4A

Kommun: Ängelholms kommun

Verksamhet: Klass 4

Antal barn/elever: 22 st

Pedagogens namn: Ewa Wallgren

Redovisade uppgifter