Öllsjöskolan
4A

Kommun: Kristianstads kommun

Verksamhet: Klass 4

Antal barn/elever: 28 st

Pedagogens namn: Susanne Karlsson

Redovisade uppgifter