Stenmoskolan
3b

Kommun: Huddinge kommun

Verksamhet: Klass 3

Antal barn/elever: 27 st

Pedagogens namn: Christina Junås

Redovisade uppgifter

"Vi har gått till återvinningsstationen vid Åvägen i Huddinge och återvunnit kartonger mm. Alla elever bar djurmasker för att visa att vi är rädda om våra djur och vår natur och sa en ramsa som de hittat på: ”Släng inte skräp i vår natur för vi älskar våra djur! Skräpa inte ner då blir det bara fel.” Eleverna har varit mycket flitiga med att återvinna dryckeskartonger hemma! "