Nygårdskolan
3B

Kommun: Borlänge kommun

Verksamhet: Klass 3

Antal barn/elever: 23 st

Pedagogens namn: Fredrik Bergvall

Redovisade uppgifter