Rinnebäcksskolan
3A

Kommun: Kävlinge kommun

Verksamhet: Klass 3

Antal barn/elever: 24 st

Pedagogens namn: Hanna Björklund

Redovisade uppgifter