Södra Utmarken 3a
3A

Kommun: Ängelholms kommun

Verksamhet: Klass 3

Antal barn/elever: 28 st

Pedagogens namn: Johanna Roth

Redovisade uppgifter

"Vi har plockat skräp på skolgården och gått till den lokala återvinningsstationen och slängt skräpet på rätt ställe. Eleverna har tittat hemma på hur slängt/återvunnit kartonger. Vi har bokat in ett besök på den stora återvinningssationen i Helsingborg, NSR."