Södra Utmarken 3a
3A

Kommun: Ängelholms kommun

Verksamhet: Klass 3

Antal barn/elever: 28 st

Pedagogens namn: Johanna Roth

Redovisade uppgifter