Änglandaskolan
3

Kommun: Örebro kommun

Verksamhet: Klass 3

Antal barn/elever: 49 st

Pedagogens namn: Linnea Wikström

Redovisade uppgifter

"Alla 49 elever har ritat en egen. Sen röstade vi fram 3 vinnare. "

"Vi gick till skolans återvinningsrum för att återvinna dryckeskartong. Efter det plockade vi skräp i grupper. Vi hittade både det ena och det andra! Med oss hade vi våra QR-koder till en insamling vi startat i samband med Kartongmatchen. Hittills har vi lyckats samla in 2600 kronor. "

"Vi har startat en insamling till WWF. När vi nu skulle sprida till 100 har vi använt spridningskorten. Där har vi ritat mycket om miljön och återvinning och satt QR-kod till vår insamling. Dessa kort har eleverna tagit hem och delat ut till familj, släkt och vänner. Minst 150 spridningskort har delats ut. "