Nordskogens skola
2c

Kommun: Jönköpings kommun

Verksamhet: Klass 2

Antal barn/elever: 24 st

Pedagogens namn: Pernilla Juel

Redovisade uppgifter

"Vi har gjort mjölkpaketsbaksidor för glatta livet! Tre av 24 är nu framröstade!"

"Vi har pratat om varför man återvinner och vad man återvinner. På vår skola finns alla de återvinningskärl som behövs. Eleverna är mycket engagerade."