Vällinbyskolan
2C

Kommun: Stockholms stad

Verksamhet: Klass 2

Antal barn/elever: 26 st

Pedagogens namn: Susan Alami

Redovisade uppgifter