Lundbyskolan
2A

Kommun: Eskilstuna kommun

Verksamhet: Klass 2

Antal barn/elever: 26 st

Pedagogens namn: Caroline Olsson

Redovisade uppgifter