Landvetterskolan
2A

Kommun: Härryda kommun

Verksamhet: Klass 2

Antal barn/elever: 23 st

Pedagogens namn: Annika Tingstrand

Redovisade uppgifter