Saltsjöbadens Samskola
1B

Kommun: Nacka kommun

Verksamhet: Klass 1

Antal barn/elever: 25 st

Pedagogens namn: Ulrika Åström

Redovisade uppgifter