Hjälp oss sprida budskapet om återvinningstävlingen Kartongmatchen. Skicka vidare till pedagoger inom Förskola, Fritidshem, Grundskola F-6 samt Grundsärskola!

Hittills har närmare 270 000 barn/elever deltagit i Kartongmatchen och hjälp till att öka återvinningen. Det är jättebra, men vi behöver bli ännu fler! Hjälp oss att sprida Kartongmatchen!

Denna omgång av Kartongmatchen pågår från den 18 maj 2021 och fram till den 20 mars 2022. Ni anmäler er och startar upp när det passar er och er verksamhet.

Syftet med Kartongmatchen är att öka kunskapen om miljö och hållbarhet hos barn. Tänk om alla visste att en tom dryckeskartong inte är skräp, utan en värdefull råvara för nya produkter! Detta är en av många uppgifter som deltagarna arbetar med i Kartongmatchen. Uppgifterna är lätta att anpassa efter barngruppen och knyter an till både förskolans läroplan, Lpfö 18 samt grundskolans läroplan, Lgr 11.


Nedan hittar ni material som ni kan använda för att tipsa vidare.


Informationsbrev – ladda ner (pdf) och bifoga i mail.


Filmladda ner (mp4) och sprid på social media.