Hjälp oss sprida budskapet om återvinningstävlingen Kartongmatchen. Skicka vidare till pedagoger inom Förskola, Fritidshem, Grundskola F-6 samt Grundsärskola!

Hittills har närmare 300 000 barn/elever deltagit i Kartongmatchen och hjälp till att öka återvinningen. Det är jättebra, men vi behöver bli ännu fler! Hjälp oss att sprida Kartongmatchen!

Denna omgång av Kartongmatchen pågår från den 30 maj 2022 och fram till den 19 mars 2023. Ni anmäler er och startar upp när det passar er och er verksamhet.

Syftet med Kartongmatchen är att öka kunskapen om miljö och hållbarhet hos barn. Tänk om alla visste att en tom kartongförpackning inte är skräp, utan en värdefull råvara för nya produkter! Detta är en av många uppgifter som deltagarna arbetar med i Kartongmatchen. Uppgifterna är lätta att anpassa efter barngruppen och knyter an till både förskolans läroplan, Lpfö 18 samt grundskolans läroplan, Lgr 22.


Nedan hittar ni material som ni kan använda för att tipsa vidare.


Informationsbrev – ladda ner (pdf) och bifoga i mail.


Filmladda ner (mp4) och sprid på social media.