Massatillverkning

Returförpackningarna blandas med vatten i en så kallad trumma. I trumman separeras plast i exempelvis mjölkförpackningar från pappersfibern med hjälp av ljummet vatten. Pappersfibern används som råvara i kartongtillverkningen medan plast och annat som inte kan användas till kartong energiåtervinns och blir till ånga som torkar kartongen.

Introuppgift

Introuppgiften startar upp Kartongmatchen 2022/2023. Du som pedagog bestämmer när introuppgiften är genomförd. Det går bra att anpassa uppgifterna så att de passar din förskoleavdelning/klass.

Förskola

  1. Nu startar ni upp Kartongmatchen. Börjar med att gå igenom PPT för barn och elever, om ni redan inte har gjort det. PPT finner ni här.
  2. Tillsammans tittar ni på filmen “Papper” – från UR om hur kartongförpackningar får nytt liv. Filmen finner ni här.
  3. Som ett komplement till filmen har ni även en PPT om “En kartongförpacknings livscykel”. Ni finner det här.
  4. Ni avslutar nu Introuppgiften med att göra ett quiz. Ni kan göra det tillsammans eller i mindre grupper. Quiz finner ni här.
  5. Du som pedagog loggar in på Mina sidor och kryssar i att ni har gjort Introuppgiften. (Ni som pedagoger bestämmer när gruppen är klara med uppgiften.)

Introuppgiften måste vara registrerad på Mina sidor senast den 19 mars 2023.

F-6

  1. Nu startar ni upp Kartongmatchen. Börjar med att gå igenom PPT för barn och elever, om ni redan inte har gjort det. PPT finner ni här.
  2. Tillsammans tittar ni på filmen “Besök på Fiskeby Board” om hur kartongförpackningar får nytt liv. Filmen finner ni här.
  3. Som ett komplement till filmen har ni även en PPT om “En kartongförpacknings livscykel”. Ni finner det här.
  4. Ni avslutar nu Introuppgiften med att göra ett quiz. Ni kan göra det tillsammans, enskilt, i mindre grupper eller som en hemuppgift. Quiz finner ni här.
  5. Du som pedagog bestämmer när klassen är klar med Introuppgiften. Du loggar då in på Mina sidor och kryssar i att ni har gjort Introuppgiften.

Introuppgiften måste vara registrerad på Mina sidor senast den 19 mars 2023.Massatillverkning

Returförpackningarna blandas med vatten i en så kallad trumma. I trumman separeras plast i exempelvis mjölkförpackningar från pappersfibern med hjälp av ljummet vatten. Pappersfibern används som råvara i kartongtillverkningen medan plast och annat som inte kan användas till kartong energiåtervinns och blir till ånga som torkar kartongen.