Inrapporterade uppgifter

Förskola

Tyresö

"Vi har tillsammans med barnen återvunnit och återanvänt dryckeskartonger och plast. Barnen har uttryckt sig genom måleri, bygg och konstruktion samt digitalitet. Vi har tillsammans reflekterat över hur vi ska ta hand om miljön på bästa sätt och varför. Barnen har använt sig av dryckeskartonger och målat de flaggor som representerar avdelningen (Sverige, Danmark, Finland). Barnen har sedan tillsammans hjälpts åt att hitta meningar som ska påvisa för andra människor om vart man ska slänga kartonger. Vi valde att använda oss av en app som heter \"animate anything\", där barnen kunde spela in de meningar de hittat på. De fick även kartongen att prata genom appen. Vi tänkte att detta blir ett lekfullt, kreativt sätt att nå ut med viktig information som även förankrar hållbarhet hos barnen. "

Tyresö förskola . Da Vinci. Tyresö

F-3

Limhamn

"Vi bestämde oss för att vi ville sprida budskapet att det är viktigt att återvinna till våra förskoleklasser här på skolan (cirka 90 elever). Vi började med att klassen brain stormade olika ideér kring hur man kan sprida budskapet, och klassen röstade sedan fram till tre av förslagen. Eleverna fick sedan själva välja vilket förslag de själva ville genomföra. En grupp skapade en egen Power point som handlade om vikten av återvinning. Efter den kampanjen så genomförde eleverna en lek där förskoleklass-barnen skulle välja en bit skräp och sedan kasta det i rätt behållare. En annan grupp skapade sin egen dockteater (se bild) som handlade om två djur som drack smoothie på stranden och sedan bara kastade iväg sina förpackningar. Då kom ugglorna och sa \"Stopp!\" och berättade att ingen får kasta skräp i naturen. Flera andra djur dök också upp och berättade om vikten av att ta hand om vår natur genom återvinning och att inte skräpa ner. Den tredje gruppen visade filmen från Kartongmatchens hemsida för förskoleklass-barnen och hade sedan skapat en frågesport kring det som filmen tog upp. På det här sättet så har vår klass nått ut med budskapet om vikten att återvinna till många barn och deras pedagoger! "

Glasbruksskolan. 2B. Limhamn

4-6