Inrapporterade uppgifter

Förskola

Slite

"Vår avdelning Rabbisen har hållbar utveckling som prioriterat område. Där innehåller all sortering. På varje plakat fins en QR - kod som länkar vidare till ett filmklipp som handlar om återvinning. På Hoppas att inkan se vår propaganda uppgift om att återvinna. Hälsningar från barnen och personal på avd Rabbisen."

Sliteförskola. Rabbisen. Slite

F-3

Genarp

"Vi har sett flera filmer om återvinning som lett till engagerade diskussioner. Vi har undersökt hur mycket kartonger som återvinns både på skolan och hemma och jobbat med statistik kring detta. Vi har skrivit affischer och faktatexter. Ett roligt sätt att arbeta ämnesövergripande! "

Häckebergaskolan klass 13b. 13b. Genarp

Yngsjö

"Innan eleverna började rita sina förslag gick vi igenom vad återvinning var och varför det är bra att återvinna. Vi tittade även på några av filmerna igen. Samt att vi tittade på filmen om match 2. Eleverna hade jätte många bra idéer och vi hade bra diskussioner tillsammans. "

Yngsjö skola. F-2 klass. Yngsjö

4-6

Umeå

"Vi har i par planerat för en inspirerande återvinnigskampanj. Med inspiration från bilder på nätet, huvudet och kartongmatchens sida har sedan budskapet vuxit fram med hjälp av tusch eller färgpennor. Eleverna har sedan röstat fram klassens tre favoriter. Här kommer topp 3! "

Innertavle skola. 4. Umeå