Inrapporterade uppgifter

Förskola

Morgongåva

"Match 2 innebär att barnen skall skapa en återvinningskampanj. Hela gruppen pratade om varför man inte ska kasta skräp i naturen och sen fick barnen måla varsin mjölkförpackning och berätta vad de hade målat. Våra bidrag består av: -man får inte kasta mjölk -djuren får ont i magen -djuren äter skräp och får ont i magen -om kissmyrorna äter skräp mår dom illa -djuren mår inte bra om jag kastar skräpmat naturen"

Morgongåva förskola. Gräshoppan . Morgongåva

F-3

Kristianstad

"Vi tittade på Kartongmatchens film om kampanjer. Sedan pratade vi om vad en kampanj och ett budskap är och i vilka sammanhang det kan förekomma. Sedan fick alla eleverna i klassen fundera på hur de ville att deras kampanj/budskap skulle se ut på en mjölkförpackning. De fick skissa en kartong med bild och/eller text. Sedan tittade vi på den tillsammans för att se om den uppfyllde kraven och om det var något de ville ändra på. Efter det så fick de rita ett \"original\" och göra alla förbättringar så att de blev nöjda. Till slut röstade eleverna fram de tre förslagen de tyckte hade bäst budskap, var finast och/eller hade hållit sig till kraven. Dessa tre blev Fröknegårdskolans fantastiska bidrag!"

Fröknegårdskolan. 3. Kristianstad

Huddinge

"Hej! Vi har kollat på Powerpoint från kartongmatchen, gick igenom miljöbegrepp och pratat om återvinning. Sedan har var och en av eleverna ritat en egen bild för återvinningskampanjen."

Visättraskolan . 3A. Huddinge

Umeå

"Vi har tillsammans pratat om vad som är bra för miljön och vikten av att återvinna. Utifrån dessa diskussioner har vi pratat om budskap och slogans som eleverna sedan fick använda som inspiration till sina designer."

Sörmjöle skola. 1-2. Umeå

4-6