Inrapporterade uppgifter

Förskola

EKSJÖ

"Barnen har målat sin egen mjölkkartong. På bilden visas två av de som målats."

Förskolan Delfinen. Förskola. EKSJÖ

Västra Frölunda

"Barnen har fått måla mjölkpaket och dessa tänker vi kopiera och klistra fast på mjölkpaketen i köket så att andra avdelningar kommer att få ta del av dessa."

Melongatans Förskola. Myran. Västra Frölunda

F-3

nossebro

"Vi har tillsammans pratat om vad en kampanj är, att det är ett sätt att påverka andra. Vi tittade på en kampanj från riksidrottsförbundet på gamla mjölkbaksidor. Vi pratade om hur vi i vår kampanj skulle kunna påverka andra att återvinna sina förpackningar. Vi skrev upp ideer tillsammans och sedan ritade och skrev alla elever en egen mjölkbaksida."

nossebro skola. åk 3. nossebro

Gävle

"Vi har fortsatt återvinna alla dryckeskartonger som finns på skolan + att vi har en lite återvinningsstation i klassrummet där vi samlar plast, glas, papper och dryckeskartonger. Dessa återvinningsmaterial går vi med till skolans stora återvinningshus. Vi har målat och tillsammans i gruppen med våra grundsärelever diskuterat fram en gemensam slogan för mjölkkartongen \"Jag gillar att återvinna annars kan vår värld försvinna\" Detta budskap har vi spridit på skolan genom elevrådet och att vi satt upp vår slogan i korridoren."

Grundsärskolan Ulvsäter Titan. Titan. Gävle

Luleå

"Åk 2-3 har tillsammans i tre grupper skapat dessa bidrag. De har först funderat själva på vad de vill ha för bild på kartongen. Sedan har de delat med sig av sina bidrag till övriga i gruppen för att slutligen enas om en bild som de skapat tillsammans utifrån allas bilder. På så sätt har alla bidragit. En kan göra mycket, men tillsammans kan vi göra mer. Klasserna var överens om att det inte finns någon B-planet och att vi måste vara rädda om denna."

Avanskolan. åk 2-3. Luleå

Holmsund

"Vi i klass 3b har arbetat i par. Eleverna har tillsammans funderat ut om de ville ge återvinningstips eller argument till varför det är bra att återvinna. Klassen har sedan röstat på sina favoriter och det är dessa tre som gick segrande ur den omröstningen. "

Skärgårdsskolan. 3B. Holmsund

Bonässund

"Vad viktigt det är att ha en medveten konsumtion. Önskar fler fick ta del av alla smarta reflektioner eleverna har. Här kommer tre av våra bidrag till återvinningskampanjen."

Alneskolan. klass 2 b. Bonässund

Göteborg

"Nu har safiren och rubinens förskoleklass gjort klart sina kampanjer. Här är våra tre bidrag. "

Johannebergsskolan. Rubinen/Safiren förskoleklass. Göteborg

Båstad

""

Östra Karups skola. Östra Karups bästa 2:a.. Båstad

4-6

LINKÖPING

"Hejsan! Hållbar utveckling är något som vi på vår skola jobbar för, därför var det givet att vi ville delta i Kartongmatchen. De två veckor vi arbetade för att samla in dryckesförpackningar som hade förbrukats i de olika hemmen och på vår skola, var det äntligen dags att gå och lämna dessa säckar. Vi gick till källsorteringsrummet på skolan. Med vänliga hälsningar Susanne och eleverna på Nya Rydsskolan"

Nya Rydsskolan. Klass 6A. LINKÖPING