Inrapporterade uppgifter

Förskola

häljarp

"Här är fladdermusens 3 bidrag till återvinningskampanjen! Våra barn är 3-5 år och har verkligen kämpat med detta uppdrag ????????♻️"

strandängen . fladdermusen. häljarp

Gustavsberg

"Vi fortsatte arbetet med återvinningen och pratade om varför man återvinner. I smågrupper satte vi oss och ritade utifrån barnens egna erfarenheter och tänk. "

Jungmannens förskola. Svalan, Tärnan. Gustavsberg

F-3

Kristianstad

"Eleverna har suttit tillsammans först för att komma på olika budskap och vad man kan rita på sin mjölkförpackning. Vi har pratat återvinning, tittat på filmer och diskuterat sortering och återvinning tillsammans och i grupper. Till slut ritade alla eleverna vars en teckning och vi röstade fram tre bidrag."

Fröknegårdskolan klass 3. Klass 3. Kristianstad

4-6