Inrapporterade uppgifter

Förskola

Umeå

"Vi har tillsammans med barnen på Rönnen gått till vårt gemensamma återvinningsrum. På bilden bär två barn plast och glödlampor. Vi har valt en bild där barnen inte syns, eftersom vi inte fått godkänt av föräldrar att lägga ut bilder där barnen kan identifieras. Dessa barn önskar att vi skall ta med oss en pall nästa gång för det är höga återvinningskärl vi har."

Förskolan Pilbacken, avd Rönnen. Avdelning Rönnen. Umeå

Malmö

"Vi har lämnat ut material så att barnen tillsammans med sina vårdnadshavarna kan klistra klistermärke för varje återvunnen mjölkkartong. Vi har informerat vårdnadshavarna vad Kartongmatchen går ut på. Vi har mailat länken till första matchen i vårt veckobrev. På förskolan har vi alltid återvunnit tillsammans med barnen så detta är inget nytt för oss. Vi går regelbundet till återvinningsstation där vi tillsammans med barnen återvinner. Vi jobbar med Sopsamlarmonster Hässleholm Miljö AB. Det är PAPPIS som tar hand om kartonger. Vårt utvecklingsmål på förskolan är Hållbar utveckling"

Cymbalens förskola AB. Tamburinen. Malmö

Staffanstorp

"Vi på Copernicus har återvunnet kartonger med barnen samt pratat om kartongen \"livscykel\". Vi diskuterar flitigt om miljön och samtalar om processen efter man slänger kartonger i återvinning. Alla barnen på vår avdelning vet om att man ska stampa kartongen innan man slänger, sen kommer en lastbil och går till den stora \"mixern\" som barnen kallar det för. Sedan blir det små pappersbitar och blir till nya fina kartonger igen. De vet om att kartonger är gjorda av träd och att vi ska vara försiktiga med att använda papper. "

Lilla emilia Staffanstorp. Lilla Emilia Copernicus. Staffanstorp

Kalix

"Innan vi besöker återvinningsstationen lägger vi allt vårt skräp i en stor hög i köket och sorterar upp rätt skräp i rätt behållare. Vi går till återvinningen i små grupper och pratar om varför det är viktigt med återvinning. Vi tittar på träden och pratar om hur träden renar vår luft, varför de är så viktiga för oss? På återvinningsstationen hjälps vi åt att lägga rätt sorts skräp i rätt container. Vi tycker att det ser väldigt skräpigt ut runt containerna. Vad kan VI göra åt det? Vi läser på skylten och ser ett telefonnummer, vi kan ringa dit och berätta om skräpet på marken. I påsarna på marken finns det skräp som vi kan hjälpa till att sortera."

Tallbackkottarnas förskola. Tallis. Kalix

Boden

"Vi har tillsammans med barnen på fsk gått en promenad och återvunnit mjölkförpackningar som vi sparat på våran avd. Barnen har även återvunnit kartonger hemma med sina föräldrar. "

Kyrkkläppensförskola. Jordgubben. Boden

Billingsfors

"Vi startade upp match 1 med att barnen fick följa ett spår av mjölkkartonger in på avdelningen. Inne på avdelningen fanns ett brev med instruktioner att vi skulle se en film ( Papper från Ur). Efter barnen sett filmen knackar det på dörren och ett mjölkpaket kommer in. Mjölkpaket berättar för barnen att hen måste hitta återvinningsstationen, för mjölkpaketets högsta önskan är att bli en pizzakartong. Barnen tar med mjölkpaketet till återvinningsstationen och får som tack för hjälpen klistermärken som de sen får klistra upp när de återvunnit en pappersförpackning. "

Lövåsens förskola. Millimina. Billingsfors

Billingsfors

"Vi startade upp match 1 med att barnen fick följa ett spår av mjölkkartonger in på avdelningen. Inne på avdelningen fanns ett brev med instruktioner att vi skulle se en film ( Papper från Ur). Efter barnen sett filmen knackar det på dörren och ett mjölkpaket kommer in. Mjölkpaket berättar för barnen att hen måste hitta återvinningsstationen, för mjölkpaketets högsta önskan är att bli en pizzakartong. Barnen tar med mjölkpaketet till återvinningsstationen och får som tack för hjälpen klistermärken som de sen får klistra upp när de återvunnit en pappersförpackning. "

Lövåsens förskola. Gomorronsol . Billingsfors

Ambjörnarp

"Vi startade upp kartongmatchen med PowerPoint presentationen. För vara minsta har vi anpassat materialet och använd oss av sagan med Tetra Brik. Vi gjorde en egen liten Tetra Brik som kommer och följer oss genom kartongmatchens aktiviteter samt en hand docka som heter Ivar. Ivar presenterade för oss sin kompis Tetra Brik. Alltid när Ivar hälsa på börjar vi våra aktiviteter kring kartongmatchen och hållbar utveckling. På vår informationsportal bli våra vårdnadshavare delaktig I kartongmatchen. Efter introduktionen delade vi ut materialet där föräldrarna tillsammans med sina barn kan klistra klistermärken för varje återvunnet dryckeskartong. På förskolan samlade vi tillsammans dryckeskartonger som blev tumma. Barnen fick källsortera på förskolan. Skruva av plastkorten, vika kartongen och lägga i rätt kärl. Ivar och Tetra Brik följde oss tillsammans med barnen till återvinningsstationen i vår by. Vi avslutade återvinning promenaden genom att vi även gick till skogen där vi kopplade vikten av att tar hand om naturen, inte skräpa ner och djurens livsmiljö. "

björnens förskola. förskola och fritids. Ambjörnarp

Malmö

"Vi började samtala on återvinning och tittade på filmen ur UR Play ”Vad händer med återvinningen?”. Vi tittade film om hur kartonger blir nya kartonger. Vi har varit på den närmaste återvinningsstationen. Vi samlade mjölkkartonger och plast som vi kunde återvinna. Vi har dokumenterat hur många dryckesförpackningar vi har förbrukat i våra hem och hur mycket vi har återvunnit under 2 veckors tid. "

Svansjöns förskola. Krumelurens avdelning. Malmö

Jönköping

"Vi har introducerat uppgiften med hjälp av powerpointen, filmerna var lockande för barnen och de tog till sig av kunskapen. Flera av barnen visar stort intresse så vi har inte bara pratat om kartonger utan även batterier, metall och plast. Vi har varit vid återvinningsstation med alla barnen. På förskolan återvinner vi alltid och barnen är mycket hjälpsamma i detta. Barnen berättar gärna både för sina vårdnadshavare och kompisar på andra avdelningar om kartongmatchen. "

Arredalens förskola. Avdelning Skutan. Jönköping

Slite

"I dag gick vi med 10 barntill återvinningen för att lägga i förpackningar. Det blev mjölk förpackningar."

Sliteförskola. Rabbisen. Slite

Östhammar

"På Avdelning Alven samlar vi på mjölkförpackningar och plast, den går vi och tömmer vid närmsta återvinnings station, och självklart tar vi en frisk promenad dit!"

Tomtberga . Alven. Östhammar

Säter

"Vi samlade kartonger och annat som vi kunde återvinna. Vi samtalade med barnen om varför man återvinner och att det blir nya saker. Vi tittade på film om hur kartonger blir nya kartonger. Vi gick till återvinnings centralen och sorterade efter symbolerna och sedan skickade vi via våra info länk till alla vårdnadshavare och våra rektor. Barnen berättar vid hämtning om vårat äventyr och att det är bra att återvinna för miljön."

I Ur och Skur Dalsbyn. I Ur Och Skur Dalsbyn. Säter

Tösse

"Vi började med att titta på filmen till match 1 efter det fick barnen vara med att sortera vår återvinning som vi skulle slänga. Vi pratade om vad det var för material och vart det skulle läggas. När vi kom till återvinningsstationen fick barnen igen tänka på vilket material och vart det skulle läggas. Barnen fick även titta och fundera på bilderna på kärlen och om de kunde se vad som skulle slängas i vilket kärl."

Tösse Förskola. Solrosen. Tösse

F-3

Malmö

"”Det såg ut som den hoppade av sig själv den där kartongen! ” Äntligen fann vi en källsorteringsstation eftersom den vi brukar besöka regelbundet i närområdet. ” Den är borta?!” ” Jag såg en annan” ” Den tar vi” ” Jag vill se en sopbil” ” Kartongas-sången vill jag sjunga” Oxögats tredje år i rad. Vi utmanar hela Stadionparken att besöka en källstation med tio dryckeskartonger. ” Dom är inte samma utanför men med mjölk alla” ”Man kan ha juice i” ” Osså filmjölk” ” När kommer sopbil?” ”Vi kan se kartongens väg från kartong till..” "

Stadionparkens förskola. Oxögat 2021/22. Malmö

Vimmerby

"Vi har pratat om varför man återvinner och tittat på materialet från kartongmatchen. Eleverna har fått i uppdrag att ta med sig kartonger till skolan och vi får några mjölkkartonger hos oss också för vi äter i vårt kök. På vår utedag gick vi gemensamt till återvinningsstationen och kastade våra kartonger. När vi kom tillbaka till skolan klistrade vi in våra lappar för varje kartong. Vi har gått några gånger för att fylla sidan med klisterbilder. Vi har tittat på filmerna som var till uppdrag 1 och svarat på frågorna. "

Vimarskolan. Grundsärskolan GUL. Vimmerby

Tumba

"Vi har varit på den närmaste återvinningsstationen. Alla var redo och glatt hjälpte till för ta bättre hand om miljön! Elevernas kommentarer: \"Jag har slängt mitt!\" \"VI slänger mjölkkartonger!\" \"Alla väntar på sin tur!\" \"Det gör inget att jag var sjuk för att vi var där med mamma och gjorde samma sak med familjens kartonger, metallburkar och plastsaker!\""

Sverigefinskaskolan i Tumba. Klass 1. Tumba

Gävle

"Vi har samlat dryckeskartonger här på skolan under två veckors tid. Sedan var det dags att gå till återvinningsstation med våra elever. Dryckeskartonger tar ju mycket plats om man slänger dem som de är. Hur ska vi göra då? Vi ska platta dem! Sagt och gjort. Det var många glada elever som hjälpte till att platta dryckeskartongerna. "

Gefle Montessoriskola. Stora fritids. Gävle

Yngsjö

"Hela klassen fick med sig hem pappret för att fylla i hur många kartonger de använde och återvann. Hela klassen gjorde bra ifrån sig, de kartonger som inte har återvunnit har det planterats i för att se om det går att odla träd från en äppelkärna tillexempel. Eleverna har även tagit med sig kartonger till skolan som vi har sparat och sedan besökt återvinningsstationen i byn för att återvinna det som eleverna har haft med sig till skolan. Detta har vi gjort vid några tillfällen. Vi har även tittat på filmerna från er hemsida samt filmerna från Ur play \\\"Vad händer med återvinningen\\\". Det är intressant att se vad för diskussioner som kommer upp i klassrummet om återvinning och miljön. "

Yngsjö skola. F-2 klass. Yngsjö

Horred

"Vi har dokumenterat hur många dryckesförpackningar vi har förbrukat i våra hem och hur mycket vi har återvunnit under 2 veckors tid. Vi valde vecka 34 och 35. För att alla skulle kunna vara med och återvinna gick vi till återvinningen 2 fredagar i rad under dessa veckor och barnen fick då om de ville ta med sina förpackningar hemifrån, urtvättade och tillplattade till skolan. Vi gick till återvinningsstationen i Horred. Vi förbrukade 237 kartonger och återvann 234. Vi har även tittat på filmer om hur man återvinner dryckesförpackningar flera gånger. Alla elever skrev stödord till filmerna och fick därefter skriva en liten faktatext tillsammans i mindre grupper."

Sjöbyskolan. 2. Horred

Kattarp

"Vi har plattat till olika dryckesförpackningar och lämnat de på återvinningen i skolans ”soprum” där vi har kärl för återvinning.. Vi har också räknat de dryckesförpackningar vi förbrukat hemma, under två veckor, vecka 40 och 41, 306 st blev det och 300 av dessa har vi återvunnit, hela 98%! F-klassen i KATTARP"

Kattarps skola. Kattarps förskoleklass. Kattarp

4-6

Nykvarn

"Steg 1 - samtal, film och diskussion om återvinning. Vi tittade på hur en återvinningsstation ser ut samt pratade om hur man återvinner. Steg 2 - i 2 veckor dokumenterade alla hemma i samarbete med sina föräldrar hur många förpackningar som återanvändes och vart det gjorde (resultat: 95% återvinning). Steg 3 - Vi samtalade om hur de gått hemma kring återvinningen, vi räknade ut hur stor procent av alla förpackningar som lämnats till återvinningen. Resultatet blev 95%. Sedan gick vi ner till närmaste återvinningsstation där varje grupp fick en varsin påse med material som de skulle återvinna. Tillsammans fick de först gå igenom allt som fanns i påsen, platta till det som behövdes och berätta för läraren var varje sak skulle lämnas. Under besöket på återvinningsstationen filmade varje grupp också en del av sitt arbete som dokumentation som de sedan fick redigera i klassrummet och sätta ihop till en film. Vi avslutade match 1 med att skriva en pratbubbla till en förpackning med fokus på återvinning och hållbar utveckling (se bild). // Nicole Törnquist + 5C Björkestaskolan "

Björkestaskolan. 5C. Nykvarn

Nynäshamn

"Vi var till återvinningscentralen och slängde diverse förpackningar."

Svandammsskolan. Klass 4A. Nynäshamn

Sunne

"Vi har pratat om och besökt närmaste återvinningsstation. Eleverna har i två veckor fått återvinna hemifrån och jag har sammanställt klassernas resultat :) "

Östra skolan . Åk 5A + 5B. Sunne

Nynäshamn

"Vi tog med oss olika förpackningar och tog en promenad till vår återvinningsstation. Många hade inte återvunnit förut även om alla visste var den låg. Alla våra förpackningar och även batterierna har nu blivit en del av kretsloppet. "

Svandammsskolan . 4B. Nynäshamn