Så går det till – Förskola

Det första du behöver göra är att anmäla er förskoleavdelning här. Utmana övriga avdelningar på förskolan att göra detsamma, vilket ger er möjligheter till samarbete, inspiration och utmaningar! När ni är anmälda kan ni logga in på Mina sidor. Här redovisar du de uppgifter ni kommer att genomföra i Kartongmatchen.

Efter anmälan kommer du att få ett välkomstpaket. Välkomstpaketet innehåller följebrev och återvinningsschema med dekaler till alla barn.

För att sätta tävlingen i ett pedagogiskt sammanhang får du hjälp av ett inspirationsmaterial med faktatexter, sagor, PowerPoint-presentationer, övningar och filmer om återvinning. Allt finner du under material och länkar.

Tävlingsinstruktion

Anmälan öppnar den 30 maj 2022. Tävlingsmomenten är uppdelade i en introuppgift och därefter tre olika matcher som kan göras i vilken ordning som passar er förskoleavdelning bäst. För att vara med i utlottningen av priser den 19 mars 2023, ska både introuppgift samt de tre olika matcherna vara genomförda och registrerade på Mina sidor.

Introuppgift

I introuppgiften startar du upp Kartongmatchen. Ni gör ett quiz där ni lär er mer om dryckeskartonger och hur de återvinns. När ni gjort quizet enskilt eller i grupp, loggar du in på Mina sidor och kryssar i att ni har genomför uppgiften.

Läs mer om introuppgiften!

Matcher

Kartongmatchen består, förutom introuppgiften, av tre olika matcher, match 1, 2 och 3. Ni bestämmer själva när ni gör matcherna och i vilken ordning. Matcherna kan göras under hela tävlingsperioden, dock utmanas ni i varje match av ett snabbhetspris som är helt frivilligt. 
De tre matcherna är:

När ni gjort klart en match loggar du in på Mina sidor och redovisar den. I takt med att ni gör klart introuppgift/matcher kommer det att visas som en sammanställning på deltagarlistan.