Så går det till – F-6

Det första du behöver göra är att anmäla din klass här. Utmana övriga klasser på skolan att göra detsamma, vilket ger er möjligheter till samarbete, inspiration och utmaningar! När ni är anmälda kan ni logga in på Mina sidor. Här redovisar du de uppgifter ni kommer att genomföra i Kartongmatchen.

Efter anmälan kommer du att få ett att följebrev mailat till er på den mailadress ni angav i er anmälan.

För att sätta tävlingen i ett pedagogiskt sammanhang får du hjälp av ett inspirationsmaterial med faktatexter, sagor, PowerPoint-presentation, övningar och filmer om återvinning. Allt finner du under material och länkar.

Tävlingsinstruktion

Anmälan öppnade den 30 maj 2022 och Kartongmatchen 2022/2023 avslutas den 19 mars 2023. Ni kan anmäla er när ni vill under tävlingsperioden och ni bestämmer under hur lång tidsperiod som ni arbetar med uppgifterna.
Tävlingsmomenten är uppdelade i en introuppgift och därefter tre olika matcher som kan göras i vilken ordning som passar er klass bäst.
För att vara med i utlottningen av priser den 19 mars 2023, ska både introuppgift samt de tre olika matcherna vara genomförda och registrerade på Mina sidor.

Introuppgift

I introuppgiften startar du upp Kartongmatchen. Ni gör ett quiz där ni lär er mer om kartongförpackningar och hur återvinningen går till. När ni gjort quizet enskilt eller i grupp, loggar du in på Mina sidor och kryssar i att ni genomfört uppgiften.

Läs mer om introuppgiften!

Matcher

Kartongmatchen består, förutom introuppgiften, av tre olika matcher, match 1, 2 och 3. Ni bestämmer själva när ni gör matcherna och i vilken ordning. Matcherna kan göras under hela tävlingsperioden, dock utmanas ni i varje match av ett snabbhetspris som är helt frivilligt. 
De tre matcherna är:

När ni gjort klart en match loggar du in på Mina sidor och redovisar den. I takt med att ni gör klart intro uppgift/matcher kommer det att visas som en sammanställning på deltagarlistan.