Massatillverkning

Returförpackningarna blandas med vatten i en så kallad trumma. I trumman separeras plast i exempelvis mjölkförpackningar från pappersfibern med hjälp av ljummet vatten. Pappersfibern används som råvara i kartongtillverkningen medan plast och annat som inte kan användas till kartong energiåtervinns och blir till ånga som torkar kartongen.

Om Fiskeby board

Fiskeby grundades i Norrköping 1637 som en av Europas första tillverkare av papper. Idag är vi ensamma i Skandinavien om att tillverka förpackningskartong av 100% returfiber.
Vi är också det enda kartongbruket i Skandinavien som tar emot kartongförpackningar som lämnats till återvinning.

Engagemanget för att bidra till en hållbar utveckling finns djupt inbäddat i våran verksamhet. Vi strävar efter att minimera vår miljöpåverkan i varje steg av tillverkningsprocessen. Kartongåtervinning är bra för miljön eftersom det sparar energi och bidrar till ett effektivt nyttjande av naturens resurser vilket främjar den cirkulära bioekonomin. Papper och kartong har ett lågt koldioxidavtryck som ytterligare minskar när den återvinns eftersom koldioxid fortsätter att lagras i fibrerna när de används vidare.

Förpackningsmaterialet återvänder till oss efter att ha passerat producent-, detaljist-, konsument- och återvinningsleden. Kretsloppet fungerar tack vare ett ständigt tillskott av förpackningar gjorda av färsk fiber från skogsindustrin. För att ytterligare minska vår miljöpåverkan använder vi förnybar energi. Det som inte kan tas tillvara i kartongproduktionen energiåtervinner vi för att producera ånga för värmning och torkning i processen samt en del av den el som behövs i anläggning. Från 2015 har vi även en egen biogasanläggning som renar fabrikens avloppsvatten.

www.fiskeby.com


 

På Fiskeby pågår tre parallella kretslopp:

• I Fiberkretsloppet tillverkar vi kartong av 100% returfiber.
• I Energikretsloppet tillverkar vi energi av rester från kartongtillverkningen och andra återvunna material.
• I Vattenkretsloppet producerar vi klimatneutral biogas av processavloppsvatten.

 Massatillverkning

Returförpackningarna blandas med vatten i en så kallad trumma. I trumman separeras plast i exempelvis mjölkförpackningar från pappersfibern med hjälp av ljummet vatten. Pappersfibern används som råvara i kartongtillverkningen medan plast och annat som inte kan användas till kartong energiåtervinns och blir till ånga som torkar kartongen.