Fiskeby board

Fiskeby grundades i Norrköping 1637 som en av Europas första tillverkare av papper. Idag är de ensamma i Skandinavien om att tillverka förpackningskartong av 100% returfiber.
De är också det enda kartongbruket i Skandinavien som tar emot dryckesförpackningar som lämnats till återvinning.

För Fiskeby handlar det inte bara om vad de gör, utan också om hur de gör det. Jorden ger dem de resurser som de behöver för att utveckla starka förpackningskartong och transportera den över hela kontinenten. För att säkerställa att skydda dessa resurser för kommande generationer närmar de sin tillverkning på ett miljövänligt och hållbart sätt.

Tillverkningen av kartongen bygger på kretslopp. Genom att ta tillvara på fibern i kartongförpackningar som har använts en gång sparar vi på jordens resurser och energi. Återvinning ger tydliga miljömässiga fördelar och ligger helt i linje med dagens krav på hållbarhet. För att ytterligare minska sin miljöpåverkan använder de förnybar energi. De är självförsörjande på ånga och producerar cirka 30% av sitt elbehov på egen hand. Från 2015 har de även en egen biogasanläggning som renar fabrikens avloppsvatten.

www.fiskeby.com